Logo
Architektura

WYKOPALISKA PALEONTOLOGICZNE

WYKOPALISKA PALEONTOLOGICZNE

Wyróżnienie w konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenu wykopaliska paleontologicznych w Krasiejowie

Lokalizacja: Krasiejów
Powierzchnia całkowita zabudowy: 9 805 m2
Powierzchnia zieleni: 59 ha

Dział:

  • Architektura

Rodzaj opracowania:

  • Konkurs

Projekt: grudzień 2002

Zespół:

  • Architekci: Maciej Latoszek, Piotr Czuba
Dodatkowe informacje:

Budynek muzeum ze swoją dominantą stanowi element porządkujący teren opracowania. Wieża stanowi punkt orientacyjny, charakterystyczny dla terenów wypoczynkowych znajdujących się w pobliżu koryta rzeki Mała Panew. Na obiekt ten otwierają się punkty-drogi widokowe będącymi elementami łączącymi teren wykopalisk i tereny osadniczo-wypoczynkowe położone po drugiej stronie torów kolejowych.
Koncepcja zagospodarowania przestrzeni wykorzystuje istniejącą już infrastrukturę, drogi, ukształtowanie terenu, aby jak najlepiej wydobyć walory rekreacyjne i kulturowe tego obszaru.