Logo
Architektura

TIVOLI PARK II

TIVOLI PARK II

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami

Lokalizacja: skrzyżowanie ul. Malborskiej z Nowo-Św. Wincentego, Warszawa
Powierzchnia działki: 69 368 m2
Powierzchnia użytkowa: 283 830 m2

Dział:

  • Architektura
  • Przestrzeń

Rodzaj opracowania:

  • Koncepcja

Projekt: grudzień 2007
Realizacja: przewidziane do realizacji

Zespół:

  • Architekci: Maciej Latoszek, Piotr Czuba
  • Architekci: Kinga Rybak, Tomasz Nowiński, Piotr Hamerski, Agnieszka Kowalewska, Bartosz Saganowski
Dodatkowe informacje:

Wielofunkcyjne osiedle o przewadze zabudowy mieszkaniowej, oparte na spajającym całość założenia, centralnym „ringu” – przestrzeni publicznej w formie elipsy wpisanej w teren przyszłej inwestycji. Wokół ringu zaprojektowano promienisty układ kwartałów zabudowy, posiadających zwarte pierzeje od strony przestrzeni publicznych oraz otwarcia w kierunku kanału i terenów zieleni. Ideą przewodnią kształtowania poszczególnych wnętrz jest powiązanie charakteru architektury oraz układu urbanistycznego z otaczającym krajobrazem. W ten sposób wykorzystano unikatowe walory położenia działki pomiędzy lasem, a kanałem wodnym. Od strony ruchliwej ulicy Nowo-Św. Wincentego zlokalizowano zabudowę biurową, zaś szkołę i tereny rekreacyjne – od strony kanału wodnego. Układ funkcjonalny zabudowy mieszkaniowej został zaprojektowany w standardzie „średnim +” z dominującymi mieszkaniami 60- 70 m. Partery zostały przeznaczone na handel i usługi.