Logo
Architektura

DZIELNICA MIESZKANIOWA NA SIEKIERKACH

DZIELNICA MIESZKANIOWA NA SIEKIERKACH

Konkurs na wykonanie koncepcji urbanistycznej osiedla mieszkaniowego w Warszawie położonego w rejonie ul. Bluszczańskiej, ul. Ananasowej, Trasy Siekierkowskiej i ul. Czerniakowskiej Bis oraz koncepcji architektonicznej zabudowy dwóch obszarów MW/20 i MW/21.

Lokalizacja: ul. Bluszczańska, ul. Ananasowa, Trasa Siekierkowska i ul. Czerniakowska Bis, Warszawa
Powierzchnia działki: 176 340 m2
Powierzchnia użytkowa: 17 143 m2

Dział:

  • Architektura

Rodzaj opracowania:

  • Konkurs

Projekt: maj 2008

Zespół:

  • Architekci: Grzegorz Chodkowski, Sławomir Gzell, Maciej Latoszek, Piotr Czuba
  • Architekci: Kinga Rybak, Ewa Jezierska, Piotr Hamerski, Arkadiusz Staniszewski, Michał Kleniewski
  • Współpraca: Elżbieta Turek
Dodatkowe informacje: 

Generalna koncepcja projektu dzielnicy opiera się na budowie w środku obszaru objętego opracowaniem głównego ciągu pieszego, któremu towarzyszy relatywnie duża ilość zakomponowanej zieleni. Teren ten stanowi „główną oś życia” osiedla, łączącą mieszkańców w społeczność, ułatwiającą dojście w parkowej atmosferze do największych terenów zieleni znajdujących się w pobliżu dzielnicy oraz najatrakcyjniejszych usług.
Główne ulice osiedla zostały zaprojektowane jako zazielenione bulwary, wzdłuż których stoją budynki mające w parterach rozmaite usługi. Dzięki temu ulice, wraz z placami, które łączą, staja się prawdziwie miejskim elementem całego zespołu, przypominając mieszkańcom i przechodniom o tym, że osiedle znajduje się w wielkim mieście. Ten wielkomiejski obraz osiedla jest podkreślony przez fakt łączenia się wspomnianych ulic z innymi ulicami dzielnicy Siekierki, mającymi ten sam charakter. Można powiedzieć, że dzięki temu osiedle przy ulicy Bluszczańskiej (Sady Siekierkowskie) stanie się fragmentem wielkomiejskiej przestrzeni Warszawy.