Logo
Przestrzen

Plac Wilsona

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WEJŚCIA DO PARKU ŻEROMSKIEGO W WARSZAWIE
Wstępna koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu wejścia do Parku Żeromskiego mieszczącego się przy Placu Wilsona w Warszawie.

Lokalizacja:Plac Wilsona, Dzielnica Żoliborz, Warszawa

Dział:

  • Architektura
  • Przestrzeń

Rodzaj opracowania:

  • Koncepcja

Projekt: wrzesień/październik 2008

Zespół opracowujący:
Czuba Latoszek Sp. z o.o. – architekci:

  • Maciej Latoszek
  • Piotr Czuba
  • Arkadiusz Staniszewski
  • Michał Kleniewski
  • Agnieszka Kowalewska
Dodatkowe informacje:
Opracowano koncepcje zawierające wariantowe rozwiązania zagospodarowania wejścia do Parku Żeromskiego od strony Placu Wilsona, które mają służyć dyskusji nad potencjałem miejsca, potrzebami lokalnej społeczności i kierunkiem rozwoju historycznego założenia.
Park Żeromskiego z dwóch stron ograniczony jest ulicami Mickiewicza i Krasińskiego, od strony placu Wilsona tworzy jego piątą pierzeję z centralnym wejściem na osi ul. Słowackiego. W Parku, na zamknięciu osi, usytuowana jest rzeźba dziewczyny z dzbanem – symbol Żoliborza.
Poszczególne koncepcje, w różny sposób definiują relację placu i parku.
koncepcja1 koncepcja2 koncepcja3